اوقات شرعی
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر را وارد کنید:
» عضویت «
اخبار > کتابشناسی امام رضا (ع)
 


شماره خبر :٢٩٨٨٦٢   تاریخ انتشار خبر : يکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٢    ا   ٠٨:١٨
 
برخی از کتاب های فارسی
کتابشناسی امام رضا (ع)
برگرفته از کتابنامه امام رضا علیه السلام نویسنده : علی اکبر الهی خراسانی کنگره جهانی حضرت رضا(ع)

آفتاب طوس

زندگانی حضرت رضا)ع(

سید علی رضويزاده

تهران، مؤسسه انتشارات آسیا، 1347 ش

حروفی، رقعی، 396 ص.

 

اخبار و آثار حضرت امام رضا

عزیزالله عطاردي

تهران، کتابخانه صدر، 1397 ق.

حروفی، وزیري، 888 ص.

 

بشارات المؤمنین

حالات، روایات و مناظرات حضرت رضا)ع(

سید مهدي سبحانی

تهران.

حروفی، رقعی، 341 ص.

 

پایگاه والاي امام و نقش مؤثرش در رهبري

محمد مهدي رکنی

مشهد، اداره امور فرهنگی و مذهبی آستان قدس رضوي، 1401 ق.

حروفی، رقعی، 45 ص.

 

پرتوي از زندگانی هشتمین امام علی بن موسی الرضا)ع(

عطائی خراسانی

مشهد، بورس کتاب، انتشارات طوس 1349

حروفی، رقعی، 2 مجلد

 

پیشواي هشتم حضرت امام علی بن موسی الرضا

هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق.

قم، مؤسسه در راه حق.

 

پیشواي هشتم شیعیان

تاریخ زندگانی حضرت رضا )ع(

محمد باقر ساعدي خراسانی

مشهد، کتابفروشی دیانت

حروفی، رقعی، 377 ص.

 

تحفۀ الرضویۀ

در فضیلت و معجزات حضرت رضا )ع(

نوروز علی بن محمد باقر فاضل بسطامی )وفات 1309 ق(

تبریز، 1281 ق.

سنگی، خشتی، 356 ص.

 

ترجمه توحید الرضا

متن منسوب به حضرت رضا )ع(

ترجمه: علامه محمد باقر مجلسی

تهران، 1288 ق.

 

ترجمه حدیث سلسلۀ الذهب

حدیث مروي از حضرت رضا)ع(

ترجمه: احمد جواهري بروجردي

 

ترجمه عیون اخبار الرضا

محمد بن علی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق

ترجمه: محمد تقی اصفهانی مشهور به آقا نجفی

تهران - کتابفروشی شمس، 1337 ش

حروفی، وزیري، 540 ص.

 

ترجمه قصیده هائیه

منسوب به حضرت رضا)ع(

ترجمه: ابوالقاسم سحاب

تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1334 ش

حروفی، وزیري

 

ترجمه قصیده هائیه

منسوب به حضرت رضا)ع(

ترجمه: میرزا محسن عماد

تهران، 1367 ق.

ترجمه مکالمات حضرت رضا با ملل و مذاهب مختلفه

مترجم: حسن بن اعتماد الواعظین

تهران، 1328 ش.

حروفی، جیبی، 103 ص.

 

ترجمۀ الموسوي در طب رضوي

ترجمه طب الرضا)ع(

مترجم: سید حسین بن نصرالله موسوي عرب باغی)وفات 1369 ق)

تهران، چاپخانه آفتاب، 1328 ش.

حروفی، وزیري، 232 ص.

 

ضمیمه رساله طریق یقین و طب النبی)س(

ترجمه و شرح الرسالۀ الذهبیۀ

نصیرالدین امیر صادقی

مساوي طب و بهداشت از امام علی بن موسی الرضا)ع(

 

حضرت رضا

فضل الله کمپانی

تهران، انتشارات مفید، 1355 ش

حروفی، وزیري، 277 ص.

 

حیاة الرضا

زندگانی ثامن الائمۀ)س(

محمد محدث خراسانی

مشهد، کتابفروشی جعفري، 1345 ش.

حروفی، رقعی، 267 ص.

 

زندگانی امام رضا

حسین حماسیان)صابر کرمانی(

تهران، اقبال، 1344 ش.

حروفی، 44 ص.

 

زندگانی امام هشتم علی بن موسی الرضا

موسی خسروي

مشهد، فروشگاه صحافیان، 1348 ش

 

زندگانی پیشواي هشتم امام علی بن موسی الرضا(ع)

سید علی محقق

قم، انتشارات نسل جوان، 1357 ش.

حروفی، جیبی، 224 ص.

 

زندگانی حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع)

عمادالدین حسین اصفهانی شهیر به عمادزاده

تهران، انتشارات گنجینه و نشر محمد، چاپ دوم 1361 ش

حروفی، وزیري، 2 مجلد: 554 به اضافه 432 ص.

 

زندگانی حضرت رضا(ع) و تاریخ مشهد مقدس

علی محمد نوربخش

اصفهان، 1323 ش.

حروفی، وزیري 39 به اضافه 44 ص.

 

زندگانی حضرت علی بن موسی الرضا(ع)

ناسخ التواریخ

عباسقلی خان سپهر

تصحیح: محمد باقر بهبودي

تهران، کتابفروشی اسلامیه 1348 ش.

حروفی، وزیري، 14 مجلد.

 

زندگی سیاسی هشتمین امام

ترجمه حیاة الامام الرضا - جعفر مرتضی حسینی

مترجم: دکتر سید خلیل خلیلیان

تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1359 ش.

حروفی، وزیري، 222 ص.

 

زندگانی علی بن موسی الرضا(ع)

تألیف عبدالقادر احمد الیوسف

مترجم: غلامرضا ریاضی.

مشهد، کتابفروشی زوار 1333 ش

حروفی، وزیري، 222 ص

 

زندگانی علی بن موسی الرضا(ع)

ابوالقاسم سحاب

تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1334 ش.

حروفی، وزیري، 2 مجلد: 360 به اضافه 394 ص.

 

زندگانی و شهادت امام هشتم علی بن موسی الرضا(ع)

سید عبدالحسین رضائی

مشهد، انتشارات نداي اسلام، 1362 ش.

حروفی، وزیري، 433 ص.

 

زندگانی و شهادت السطان علی بن موسی الرضا(ع)

محسن رمضانی(احسان)

تهران،]پدیده[، 1345 ش.

حروفی، جیبی، 312 ص.

 

زیارتنامه حضرت امام رضا

سید رضا صدر

به خط احمد نجفی زنجانی، 1390 ق

سنگی، بغلی، 168 ص.

 

زیارتنامه ي حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع)

اداره ي امور فرهنگی آستان قدس رضوي

مشهد - چاپخانه سعید، چاپ دوم، 1362 ش

سنگی، رقعی،

 

زیارتنامه کامل هشتمین امام علی بن موسی الرضا(ع)

مشهد، انتشارات نداي اسلام - حروفی، جیبی، 34 ص.

 

سخنان حضرت رضا(ع)

ناظم: میرزا احمد خوشنویس

مساوي ترجمه قصیده هائیه

 

سرگذشت حضرت علی بن موسی الرضا(ع)

ستارگان درخشان جلد دهم(ع)

محمد جواد نجفی

تهران، کتابفروشی اسلامی، 1351 ش.

حروفی، جیبی، 246 ص

 

سرگذشت و شهادت هشتمین امام شیعیان امام رضا(ع)

علی غفوري

تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی 1353 ش

حروفی، رقعی، 92 ص.

است) « یادبود هشتمین امام شیعیان » (تحریر نخستین

مساوي یادبود هشتمین امام

 

شخصیت حضرت رضا(ع)

احمد خوشنویس عماد

تهران، مطبوعاتی فریدون علمی.

حروفی، جیبی، (چاپ سوم ( 253 ص.

 

شخصیت علی بن موسی الرضا(ع)

میرزا احمد خوشنویس عماد

تهران، 1326 ش.

حروفی، رقعی، 87 ص

 

شرح حدیث فقه رضوي

زینالعابدین خان بن محمد کریم کرمانی

تبریز، 1328 ق.

حروفی 361 ص.

 

شمس ولایت امام هشتم

سید محمد تقی مقدم

مشهد، نشر فلق، 1360 ش

حروفی، رقعی، 400 ص.

 

صدور معجزهي حضرت ثامن الائمه(ع)

محمد حسن بن علی میر جهانی چرقوئی اصفهانی

مشهد، 1373 ق.

حروفی، جیبی، 27 ص.

 

طب و بهداشت از امام علی بن موسی الرضا(ع)

شاکل متن رسالۀ الذهبیه با ترجمه و شرح آن

نصیرالدین امیر صادقی

تهران، مطبوعاتی معراجی.

حروفی، رقعی، چاپ پنجم، 320 ص.

 

کاشف النقاب

مساوي ترجمه عیون اخبار الرضا(ع)

 

کرامات رضویه

علی اکبر مروج الاسلام

مشهد، کتابفروشی جعفري، 1348 و 1353 ش

حروفی، وزیري، 2 مجلد: 3531 به اضافه 300 ص.

 

نقشی از مقام حضرت رضا(ع)

محمد علی عاملی

تهران، چاپ آفتاب، 1352 ش.

حروفی، 110 ص

 

ولایتعهدي حضرت رضا(ع)

علی موحدي ساوجی

قم، چاپخانه حکمت، 1350 ش.

حروفی، رقعی، 280 ص.

 

یادبود هشتمین امام شیعیان امام رضا(ع)

علی غفوري

تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1394 ق

حروفی، رقعی، 112 ص.

 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج